Harmonogram

Chcete nám to říct osobně? Proto jsme tady. Vyberte si jednu z akcí níže a řekněte nám, jak byste si dopravu v Olomouci představovali Vy.


Proces realizace PUMMO

2016

- Úvodní školení k plánu udržitelné mobilitě v Centru Sluňákov
- Setkání s veřejností a představení plánu udržitelné mobility Olomouc
- Realizace průzkumu dopravního chování (PDCH)
- Spuštění webu a profilu @spokojenaolomouc na sociální síti Facebook

2017

- Realizace analytické části plánu udržitelné mobility Olomouc
- Spuštění kampaně ke sběru podnětů (webový formulář, kontaktní místo v Infocentru)
- Kulatý stůl s odborníky (prognóza územního rozvoje)
- Zahájení výtvarné soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol
- Kampaň k veřejnému projednání (spolupráce s KMČ a DPMO)
- Veřejné projednání analytické části, vernisáž s prezentací výstupů a výsledků PDCH,
  předání cen vítězům výtvarné soutěže a výstava prací
- Připomínkování a zasílání podnětů k vypořádání
- Odborný workshop pro tvorbu vize
- Vizionářské workshopy pro veřejnost v Pevnosti poznání
- Kampaň ,,Přání pro Olomouc'', pocitová mapa, spolupráce s Divadlem na Cucky
- Prezentace plánu udržitelné mobility na akci Centra SEMAFOR
- Odborný kulatý stůl (vize a cíle plánu udržitelné mobility)
- Zahájení rozesílání pravidelného NewsLetteru s aktualitami
- Kampaň k veřejnému projednání (rozšíření partnerů plánu udržitelné mobility)
- Veřejné projedná ní vize, strategických a specifických cílů plánu udržitelné mobility Olomouc
- Připomínkování a zasílání podnětů k vypořádání
- Prezentace plánu udržitelné  mobility na akci ,,Den bez aut''
- Odborné hodnocení navržených opatření
- Kampaň k projednání navržených opatření
- Veřejné projednání navržených opatření
- Připomínkování a zasílání podnětů k vypořádání

2018

- Kampaň k veřejnému projednání návrhové části
- Veřejné projednání návrhové části