PARKOVÁNÍ

Parkování ve městech patří mezi nejpalčivější problémy ve městech. Parkoviště v centru města jsou pravidelně plná ráno, sídliště zase v odpoledních hodinách. Parkování v Olomouci patří mezi nejlevnější u nás. Možností jak situaci s parkováním řešit je mnoho, od tzv. park & ride systémů přes rezidenční zóny až po různé "smart" řešení s hledáním volných míst ve městě.


Jak můžete změnit budoucnost parkování v Olomouci?

Stačí nám ve formuláři níže odpovědět na některé z těchto otázek:


Kde navrhujete rozšířit/redukovat kapacitu parkovacích stání?
Jakým způsobem navrhujete řešit parkování v dané lokalitě?
Jaký potenciál je ve městě v oblasti parkování doposud nevyužit?
Nutí Vás placené parkování využívat MHD nebo využíváte jiných parkovišť?
Uvítali byste zavedení rezidenčních zón parkování, které by upřednostňovalo stání rezidentů?
Měla by se rozšířit zóna placeného stání i na další části města?
Využíváte parkovací domy? Jaký je stav kapacity na jednotlivých parkovištích a v čem byste uvítali změnu?
Mají návštěvníci města kde zaparkovat? Kde byste jim doporučili zaparkovat při cestách do centra města?
Využíváte systému kombinované přepravy P+R („Zaparkuj a jeď MHD“)? V čem jsou hlavní nedostatky zmíněného způsobu přepravy při cestách do města (centra města) a v čem naopak výhody?
Jak je to s parkováním v případě, že chcete vyzvednout nebo dopravit někoho na vlakové nebo autobusové nádraží?

Napište nám prosím své připomínky a podněty, pomůžete změnit dopravu v Olomouci.

Co už víme o parkování v Olomouci?

Zapojte se a vložte Váš komentář


Jméno *
E-mail (nebude na webu zveřejněn) *
Vaše zpráva *
Váš komentář bude zveřejněn až po potvrzení administrátorem webu.


Vaše komentáře

Věra Zapletalová (27. 06. 2017)

Dobrý den, ještě doplním k předchozímu podnětu projektu parkovacích zálivů na ulici Sladkovského ve směru od Holické ulice až k ulici Brunclíkova, a to v části nejen před domy na Sladkovského č. 51 až 57, ale i před domy č. 69, 71 a 73. Na Sladkovského kromě od obyvatel narůstá počet aut ke zvěrolékaři - dům č. 57, k paní kadeřnici - dům č. 71 a do zahrádkářské osady. Děkuji.

Věra Zapletalová (07. 06. 2017)

Podnět - v rámci plánované rekonstrukce ul. Sladkovského v části navazující na ulici Holickou, která se také bude opravovat, prosím o vytvoření parkovacích zálivů v část ulice před domy Sladkovského č. 53, 55 a 57. Auta už zde parkují. Je to po straně nad železniční vlečkou, která vede do bývalého cukrovaru v Holici. Povrch je prašný, za mokra blátivý a s kalužemi. Prosím o zapracování do projektové dokumentace. Děkuji.

Radan Knettig (25. 05. 2017)

Málo parkovacích míst? Přijďte se podívat na Rožňavskou. Po 16 hodině se dá parkovat vlastně jen v zákazech.....

Radek Eliáš (23. 05. 2017)

Chtěl bych zde dát podnět na konkrétní problém a návrh řešení parkování v ulici Matochova, městské části Hejčín. V této ulici je zákaz stání. Jedná se o několik metrů širokou ulici, po jejíž jedné straně je chodník a po druhé straně je vjezd do garáží. Zákaz stání je zde pravděpodobně z důvodu, že by mohla zaparkovaná vozidla ztížit vjezdu do garáží. Obyvatelé z okolních domů nemají kde parkovat, přestože je zde obrovská asfaltová plocha. Nebylo by možné zůžit chodník, nebo jej zrušit a udělat zde obytnou zónu s možností parkování na jedné straně ulice a umožnit tak obyvatelům v této oblasti zde zaparkovat? Nyní je tento chodník rozkopaný a byla by ideání doba pro řešení této věci. Bohužel nepředpokládám, že by bylo možné takto rychle v této věci jednat.

Aleš Pátek (21. 05. 2017)

1. Je v centru města dostatek parkovacích stání? A jaká je situace na sídlištích? Ve kterých ulicích je nedostatečná kapacita parkovacích míst? Míst je podle mě nedostatek, ale bohužel lidí jezdí autem, i když nemusí, pak nemají kde zaparkovat. Nevyužívají parkovací věže (Koželužská). Na sídlištích je aut hodně, uvažoval bych o nějakém záchytném parkovišti, kde může být více aut. Jinde v ulicích je situace stejná, všechno plné, lidi objíždí bloky a hledají volná místa. 2. Která parkoviště jsou zcela přeplněná a která se naopak téměř vůbec nevyužívají? Přeplněná jsou většinou kole centra, před nádražím a nákupních středisek, nevyužívaná je třeba Koželužská. 3. Nutí Vás placené parkování využívat MHD nebo využíváte jiných parkovišť? Když musím jet někam, kde se má platit, tak zaplatím. MHD nevyužívám. 4. Uvítali byste zavedení rezidenčních zón parkování, které by upřednostňovalo stání rezidentů? Ano, ale i tak by se to rychle zaplnilo a na všechny rezidenty by se nedostalo. 5. Měla by se rozšířit zóna placeného stání i na další části města? Ano určitě a zdražit. Více peněz městu a tím i pro nás občany a řidiče by to motivovalo změnit způsob dopravy. 6. Využíváte parkovací domy? Jaký je stav kapacity na jednotlivých parkovištích a v čem byste uvítali změnu? Nevyužívám, moc autem nejezdím, ale myslím si, že stav parkovišť je skoro plný. 7. Mají návštěvníci města kde zaparkovat? Kde byste jim doporučili zaparkovat při cestách do centra města? V Koželužské, U letadla, Palachovo nám, Šantovka, Tržnice, Právnická. 8. Využíváte systému kombinované přepravy P+R („Zaparkuj a jeď MHD“)? V čem jsou hlavní nedostatky zmíněného způsobu přepravy při cestách do města (centra města) a v čem naopak výhody? Nevyužívám, moc lidí o tom neví, hlavně všude se dá dobře dostat pěšky. Výhody jsou, že poznám větší kus města při cestě do centra a ještě udělám něco pro své zdraví. 9. Jak je to s parkováním v případě, že chcete vyzvednout nebo dopravit někoho na vlakové nebo autobusové nádraží? Vlakové nádraží je věčně plné, malé, aut je tam moc, hlavně ty taxíky tam pořád stojí a je nešikovně udělané, hned u pošty. Autobusové už je lepší, dá se dobře zaparkovat za nádražím.

Jaroslav Flőgel (09. 05. 2017)

Rád bych se vyjádřil k problému parkování. Olomouc je auty zahlcena. Zaparkovat je problém. Příčinou jsou 2 až 3 auta v rodině. Řešení je jak technické tak i politické. Funkční městská doprava. Nízkoemisní autobusy. Budoucnost elektroautobusů. Určitě ne tramvaje. Koleje, stožáry, troleje, vozidlový park, údržba , opravy jsou velkou finanční zátěží. Je potřeba postavit prostředky intenzivního parkování , jako smart parking nebo puzle parking ......https://youtu.be/R-WISi-X0Gg?t=129. Záchytná parkoviště na okrajích města s napojením na MHD. Bez regulace to také nepůjde. A to je to politické rozhodnutí. Zpoplatnit parkování na sídlištích. První auto v rodině za symbolický roční poplatek, každé další auto za podstatně vyšší poplatek. Bez peněz to vyřešit prostě nepůjde. Město není nafukovací. Řešení problému něco stojí. Co je zadarmo toho si nikdo neváží. Takže kombinace MHD a zpoplatnění parkování v celém městě.

Tomáš Mádr (05. 05. 2017)

Ad parkovací zóny "pro rezidenty" - je třeba stanovit, kdo je rezident, zda ten kdo má v místě nemovitost, trvalé bydliště, nebo zde jenom bydlí. Pro velkou část lidí, kteří v Olomouci pracují/studují a nemají zde trvalé bydliště, by řešení byl institut bydliště přechodného, které by jim dávalo z toho pohledu stejné postavení. Bez vyřešení tohoto problému, je rozšiřování zón problém jak pro takového "dojíždějící", kteří zde bydlí pouze přes týden, tak pro majitele bytů, kteří jim je pronajímají.

Tomáš Mádr (05. 05. 2017)

Ad nemocnice, úřady a podobné - v určitých případech (nemocnice) je nejlepší využít pro dopravu auta - u zraněného, nemocného, seniora. V takovém případě chybí možnost alespoň zastavit a vysadit v těsné blízkosti, případně informace tom, kde je toto možné. Zrovna tohle není moc možné řešit hromadnou dopravou - z důvodů časových nebo zdravotních. Označené "parkoviště", určené pouze pro toto velice krátké a bezpečné zastavení, by zabránilo současnému stavu, kdy se zastavuje kdekoliv to jde, často na úkor bezpečnosti a plynulosti dopravy.


Komentáře - Parkování