Automobilová doprava

Automobilová doprava je stále nejflexibilnější a nejefektivnější způsob dopravy. Zároveň způsobuje značné negativní externality, které se projevují důsledky v oblasti životního prostředí, zdraví i společnosti jako celku.


Jak můžete změnit budoucnost automobilové dopravy v Olomouci?

Stačí nám ve formuláři níže odpovědět na některé z těchto otázek:


Jaký máte názor na dostavbu západní a východní tangenty Olomouce?
Jak navrhujete motivovat řidiče k využití jiného způsobu přepravy?
Co by usnadnilo řidičům prostupnost ulic městem?
Co by přispělo k odstranění dopravních kolon ve městě?
Které oblasti a ulice ve městě potřebují vyřešit dopravní situaci? A jak?
Co by přispělo k dostatečnému a včasnému informováni řidičů o dopravních problémech na silnicích? 
Jakým způsobem by bylo vhodné posílit využívání sdílených jízd a vozidel?
Využili byste možnosti služeb carsharingu (sdíleného vlastnictví vozidla)?
Praktikujete při cestách spolujízdu (carpooling)? Jaké jsou výhody a nevýhody?
Jaká je infrastruktura stanic pro elektromobily, vozidla na LPG/CNG či vozidla na vodík v Olomouci? Mělo by se budovat více čerpacích/nabíjecích stanic nebo stávající síť postačuje? Uvažovali byste o zakoupení vozidla na alternativní pohon?
Město Olomouc si v roce 2013 nechalo vypracovat studii proveditelnosti nízkoemisní zóny. Jak se stavíte k zavedení nízkoemisní zóny, která by zakázala některým vjezd vozidlům, které nadmíru znečišťují ovzduší?

Napište nám prosím své připomínky a podněty, pomůžete změnit dopravu v Olomouci.

Co už víme o automobilové dopravě v Olomouci?

V Olomouci je přibližně 29 200 aut.
Na jednoho obyvatele připadá 0,29 auta.


Zapojte se a vložte Váš komentář


Jméno *
E-mail (nebude na webu zveřejněn) *
Vaše zpráva *
Váš komentář bude zveřejněn až po potvrzení administrátorem webu.


Vaše komentáře

Roman Šmíd (18. 09. 2017)

Pokud jsem dobře pochopil "Východní tangentu", tak jde asi o tohle. Celá tangenta bude na náspu. U průmyslové zóny podjezd bude. Historická alej se zavře, cyklostezka na Kopeček nebude. Aneb firmy mají přednost před občany. Napojení přes železnici na ulici Roháče z Dubé je asi největší nesmysl na takto frekventované spojce. Největší uzel bude zase u Lidlu.

Roman Šmíd (18. 09. 2017)

Chybí napojení na západní tangentu mezi Topolany a Neředínem. Všichni přijíždějící od Konice jedou přes Olomouc, tzn. přes křižovatku tř. Míru a Foerstrova. Všichni ze sídlišť od ulice Hraniční přes Tabulový vrch, z Nové ulice, sídliště u Timpa i lidé z Neředína musí na dálnici buď na Prostějov nebo na Mohelnici.

Miloš Adam (11. 09. 2017)

Výpadovka na Šternberk - Prakticky každé dopoledne vjezd do Olomouce přes Chvalkovice a Pavlovičky je děs. A to samé celé odpoledne v opačném směru. Zácpa, auta jedou krokem. Třeba u stanice EPAVA prakticky nejde přejít silnici. O obchvatu na Šternberk se mluví víc jak 25 roků. A stále nic.

Milan Kubica (30. 06. 2017)

Jaký máte názor na dostavbu západní a východní tangenty Olomouce? Obě měly být dávno dostavěny, jsou to nejdůležitější stavby, které pozitivně ovlivní dopravu v Olomouci!!! Tvoří se v ulicích města dopravní kolony? Jistě a v mnoha místech např. Hodolany Které oblasti a ulice ve městě potřebují vyřešit dopravní situaci? A jak? Např. ul Holická by si zasloužila rekonstrukci a mimoúrovňové křížení s dosti frekventovanou vlakovou tratí (tratěmi). V čem spočívá výhoda, pokud užijete pro svou cestu automobil na místo jiného způsobu přepravy? Výkladka a nakládka zboží, lidí, materiálu na daném místě. Časová nezávislost. Využili byste možnosti služeb carsharingu (sdíleného vlastnictví vozidla)? Ne Praktikujete při cestách spolujízdu (carpooling)? Jaké jsou výhody a nevýhody? Ne Mělo by se budovat více čerpacích/nabíjecích stanic nebo stávající síť postačuje? Ne, síť postačuje. Uvažovali byste o zakoupení vozidla na alternativní pohon? Ano, záleží na ceně vozidla a dosahu servisu. Město Olomouc si v roce 2013 nechalo vypracovat studii proveditelnosti nízkoemisní zóny. Jak se stavíte k zavedení nízkoemisní zóny, která by zakázala některým vjezd vozidlům, které nadmíru znečišťují ovzduší? Místo omezování a sankcí by se mohlo město raději zaměřit na rozvoj a vývoj levné i ekologické sítě veřejné přepravy v zónách a budování záchytných parkovišť.

Květoš (15. 06. 2017)

Je potřeba kruháč nebo semafor na křižovatkách Okružní-Hněvotínská a Hraniční-I.P.Pavlova, nehody jsou tam často, je v nich omezený výhled a jsou nebezpečné.

Jiří Pernica (14. 06. 2017)

Křižovatka ulic Erenburgova, Na Trati, Tomkova a Na Šibeníku ("U Anči") je v dopravní špičce, ráno mezi 6,45 a 8,30 hod, odpoledne mezi 15 a 17 hodinou neprůjezdná z vedlejších směrů. Mimo dopravní špičku není situace o nic lepší. Při průjezdu z vedlejšího směru, zejména odbočení vlevo z ulice Na Trati, je možné jedině v případě, že vozidlo s předností v jízdě se vzdá svého práva a umožní projetí ostatním účastníkům silničního provozu. Instalované světelné dopravní zařízení funguje jenom při průjezdu vlaku, zvážil bych jeho využití v dopravní špičce. S tím souvisí i instalace dopravních značek v ulicích Cyrilská a Metodějská (jednosměrné ulice ještě před instalací semaforů na křižovatce z důvodu objetí této křižovatky) a letos instalace stejné dopravní značky v ulici Pešinova (opačná jednosměrka). Tím je tento objezd znemožněn. Vzhledem k tomu, že výše zmíněnou křižovatku objíždím Horní Hejčínskou, zjišťuji, že podobný úmysl má stále více řidičů a tak i tento objezd výše uvedené křižovatky bude v budoucnu neprůjezdný (parkují zde na komunikaci auta a průjezd vozidel v obou směrech není možný).

Jiří Pernica (13. 06. 2017)

Nebezpečná křižovatka ulice Dobrovského, Dlouhá a Václava III - řešení kruhovým objezdem. V současném stavu jsou propojeny tři křižovatky, výjezd na hlavní z Dlouhé na zrcadlo je velmi nebezpečný. Kruhovým objezdem lze vyřešit i pohyb chodců a cyklistů v daném místě (nyní nebezpečné přecházení mimo přechod, jízda cyklistů po chodníku).

Jiří Pernica (13. 06. 2017)

Vize: Vybudování příměstského okruhu, napojení hlavních směrů (Mohelnice, Konice, Brno, Tovačov, Přerov, Lipník n/B, Šternberk) kruhovým objezdem. Jižní a západní směry směřovat na velký kruhový objezd (např. v prostoru bývalého VOP Na Šibeníku), severní a jižní směry na velký kruhový objezd (např. v areálu bývalého VOP u Baumaxu). Teprve z těchto velkých kruhových objezdů napojení na městské komunikace. Pro urychlení přemístění z jedné části na druhou část města propojení těchto velkých kruhových objezdů (bez možnosti napojení na místní komunikace), asi tunelem. Západní a jižní část městského okruhu lze vybudovat v linii terénu, je i možnost vybudování tunelu. Severní a východní část městského okruhu v linii terénu, popřípadě na pilotech.

Jitka (07. 06. 2017)

Dobry den, jak to vypada s dokoncenim planovaneho obchvatu Slavonin - Krelov? U Globusu na kruhaci je to kazdy den neunosne. Stejne tak by mohl byt postupne vybudovan okruh kolem cele Olomouce, jsou takove plany? A v jakem casovem vyhledu? Mam pocit, ze se jen mluvi, slibuje a pak vse utichne a skutek utekl.

Michal (30. 05. 2017)

Myslím si, že by mohly vzniknout kruhové objezdy na křížení cest Pasteurova, Komenského, Sokolská, kpt.Nálepky a následně Sokolská, Pasteurova, Husova a na Letné (na obou stranách Moravy) a další na Dobrovského Dlouhá a Václava III. Myslím, že by se nemuselo jednat hned o nějaké rozsáhlé přestavby, ale o přeznačení a umístění vhodných retardérů pro nasměrování a vyhranění kruhových objezdů. Alespoň by se zjistilo jestli by mělo smysl je v těchto místech stavět. Dopravu by to mohlo nejen urychlit ale hlavně zbezpečnit.

Aleš Pátek (21. 05. 2017)

1. Jaký máte názor na dostavbu západní a východní tangenty Olomouce? Určitě je potřeba oba tahy dokončit, aby se ulevilo občanům i městu. 2. Tvoří se v ulicích města dopravní kolony? Ano a se zvyšujícím se počtem aut kolon rozhodně přibývá. Např. Tř.17.listopadu, Dobrovského, Komenského, Masarykova třída, tř.Svobody, Studentská, Tomkova, Velkomoravská. 3. Které křižovatky jsou nepřehledné a nepříjemné pro jízdu autem a v čem spočívá problém? Pavlovická-U podjezdu – nelze odbočit, jezdí tam moc aut, pomohl by obchvat. Gorazdovo náměstí-mnoho aut, nepřehledná křižovatka. Studentská-Legionářská u letadla-mnoho aut, nepřehledná. Kruhový objezd u Globusu-mnoho aut, pomohl by obchvat. Tř.17 listopadu- Masarykova nedá se odbočit doprava, protože všichni stojí na červenou, i když odbočující doprava má zelenou, chybí tam větší odbočovací pruh, nevyužitý chodník má 5 metrů, klidně by tam mohl být. 4. Jaké křižovatky a úseky v Olomouci jsou nejvíce postihnuty tvorbou dopravních kolon?Např. Tř.17.listopadu, Dobrovského, Komenského, Masarykova třída, tř.Svobody, Studentská, Tomkova, Velkomoravská. 5. Které oblasti a ulice ve městě potřebují vyřešit dopravní situaci? A jak? Pavlovická-U podjezdu – nelze odbočit, jezdí tam moc aut, pomohl by obchvat. Kruhový objezd u Globusu-mnoho aut, pomohl by obchvat. Tř.17 listopadu- Masarykova nedá se odbočit doprava, rozšířit pruh a zmenšit chodník. 6. Která místa ve městě a jeho okolí jsou nebezpečná a v čem spočívá problém? Křižovatka v Hejčíně-u přejezdu, nepřehledná. Křižovatka na Pražské u Globusu-nepřehledná, auta jezdí rychle. Dobrovského-odbočka na Lazce-nepřehledná. Gorazdovo náměstí-nepřehledná. Pavlovická-U podjezdu – nelze odbočit, jezdí tam moc aut. 7. Jsou řidiči dostatečně a včas informováni o dopravních problémech na silnicích? Ano jsou (Olomoucký deník, dopravniinfo.cz, rádia a další) 8. V čem spočívá výhoda, pokud užijete pro svou cestu automobil na místo jiného způsobu přepravy? Pokud potřebuji vzít větší množství nákladu. Pokud beru celou rodinu a zaplním tak celé auto, tak si můžu vzít s sebou více věcí, nemusím si hlídat čas, je to rychlejší a dojedu přesně na místo. 9. Využili byste možnosti služeb carsharingu (sdíleného vlastnictví vozidla)? Pokud bych auto neměl a potřeboval bych jet třeba jednou za půl roku na delší cestu tak ano. 10. Praktikujete při cestách spolujízdu (carpooling)? Jaké jsou výhody a nevýhody? Párkrát jsem to použil. Výhody, šetří se životní prostředí, čas, peníze. Nevýhody-důvěra, bezpečnost, zkušenosti s řízením. 11. Jaká je infrastruktura stanic pro elektromobily, vozidla na LPG/CNG či vozidla na vodík v Olomouci? Mělo by se budovat více čerpacích/nabíjecích stanic nebo stávající síť postačuje? Uvažovali byste o zakoupení vozidla na alternativní pohon? Je to takové, jaký je počet těchto automobilů. Jakmile se začnou více objevovat na silnicích, rázem bude i více stanic. O zakoupení bych uvažoval, kdybych dostal nějakou dotaci. Zatím jsou auta hodně drahá. 12. Město Olomouc si v roce 2013 nechalo vypracovat studii proveditelnosti nízkoemisní zóny. Jak se stavíte k zavedení nízkoemisní zóny, která by zakázala některým vjezd vozidlům, které nadmíru znečišťují ovzduší?Nevím, auto sice nevjede do města, ale vjede jinam, kde ovzduší také znečišťuje. Na pocitových mapách je spoustu zajímavých komentářů, které stojí za zpracování. Jezdím na kole každý den i v zimě. Autem najedu pouze 10000km za rok, po městě skoro vůbec nejezdím, všude se dá dobře dostat. Zdražil bych parkování, aby je to motivovalo jezdit jinak. Bohužel jsme jako lidé zlenivěli.

Petr (18. 05. 2017)

Pokud chceme Olomouc zařadit mezi dobrá města, měli bychom po vzoru severských zemí přehodnotit postoj k automobilové dopravě. V Nizozemí nebo v Dánsku je vysoce propracovaný model cyklistické dopravy a podpory pěších. Prioritou měst 21. století by měla být plná podpora čisté dopravy. Apeluji na všechny občany, aby zvážili způsob dopravy a auto použili opravdu jen v případě nezbytně nutné. K dosažení "dobrého města" vede mnoho restritivních opatření, které bohužel v Olomouci nejsou vítané. Žádám prosím zástupce městaaby se zamysleli nad dlouhodobým konceptem rozvoje čisté dopravy a podpořit tak věc, která povede ke zdravějšímu životu dalších generací.

Jana Křistková (04. 05. 2017)

Dopravní kolony jsou stále na Hodolanské ulici.

Ondřej (05. 04. 2017)

Myslím, že je potřeba přehodnotit náš postoj k autům. Hodí se pro přepravu objemnějšího nákupu, vzdálenější cesty nebo dopravu někam, kam neexistuje dobré spojení. Ale pro každodenní dojíždění do práce je nadbytečné; existuje dost jiných a lepších způsobů, jak se do práce dostat. Uvítal bych změnu struktury parkovacích míst ve prospěch snížení počtu povrchových parkovišť a větší výstavbě podzemních míst (byť jich bude vzhledem k ceně méně) či parkovacích domů. Na sídlišti nemusí člověk parkovat přímo před svým domem, tam by mohl jen vyložit náklad a odvézt auto poblíž do nějakého krytého stání, apod. Samozřejmě je potřeba lidi ke změně přístupu aktivně motivovat. Nízkoemisní zóny podle mě nepřinesou výrazný užitek a nezaváděl bych je, naopak rozšíření dobíjecích stanic a CNG infrastruktury s motivováním řidičů k nákupu takových aut je cestou dobrým směrem. Většinu osobní dopravy ale brzy stejně převezmou autonomní vozidla a vlastnictví auta se stane pro většinu lidí přežitkem.


Komentáře - Automobilová doprava